Parthenon

Northern propylon of the Erectheion, Athens.